Menu

U Pazinu, u srijedu 12. studenog 2014. u 18 sati u Pazinskom kolegiju - klasična gimnazija održati će se javna tribina "MLADI I VRIJEDNOSTI" s aspekta hagioterapije i antropološke medicine (uz podršku Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Ministarstva socijalne politike i mladih).