Menu

Ovdje možete pogledati video zapise sa tribina, seminara i promocija u organizaciji našeg Centra za hagioterapiju - Split:

Povodom uspješno odrađenog projekta "Prevencija ovisnosti kod mladih hagioterapijskom metodom" koji je podržalo i financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, objavljujemo jedan od videa iz završnog izvještaja Centra za hagioterapiju - Split prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

U organizaciji Udruge "Pro Homine" Pula i "Centra za hagioterapiju - Split" uz podršku "Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta" 22. listopada 2014. u Osnovnoj školi Juraj Dobrila - Rovinj održana je tribina „Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima. Predavač: prof. Ana Perišić. Predavanje je prikazano skraćeno.

U Omišu, 06.12.2012. održana je tribina za prosvjetne djelatnike i roditelje, na temu: „Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima" pod pokroviteljstvom poglavarstva Grada Omiša, voditelji: prof. Ana Perišić, psihologinja Rajka Šore i dipl. soc. radnica Renata Jurčević. Prikaz tribine je podjeljen u pet videozapisa (po desetak minuta):

Tribina o hagioterapiji u Omišu - 1. dio, Ana Perišić

Tribina o hagioterapiji u Omišu - 2. dio, Ana Perišić

Tribina o hagioterapiji u Omišu - 3. dio, Renata Jurčević

Tribina o hagioterapiji u Omišu - 4. dio, Rajka Šore

Tribina o hagioterapiji u Omišu - 5. dio, Ana Perišić

Sa promocije dviju kniga u Omišu 12. lipnja 2013. na temu rada s djecom i mladima. Riječ je o priručniku za roditelje i stručne djelatnike iz prosvjete, socijalne skrbi, zdravstva i sporta "Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima" autorice Ane Perišić i zbirci kratkih priča "Posebni do daske" autorice Ane Ruže Pavek.:

Promocija priručnika za hagioterapiju, 1. dio, uvod, prof. Ivana Vlahović

Promocija priručnika za hagioterapiju, 2. dio, dipl. soc. radnica Renata Jurčević ravnateljica Centra za socialnu skrb grada Omiša i dugogodišnja voditeljica u Centru za socialnu skrb Split.

Predstavljanje priručnika "Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima" Ane Perišić i knjige "Posebni do daske..." Ane Ruže Pavek. O knjigama  uz autorice govore: mr sc. Maja Božić Šakić, dr. medicine; Rajka Šore, psihologinja; Ivana Mušura, psihologinja; Damir Petrić, sportski trener. Tekstove čita Neno Srdelić, glumac HNK-a Split. Gradska knjižnica Marka Marulića, Split, 6. lipnja 2013.

Predstavljanje priručnika Ane Perišić i knjige Ane Ruže Pavek u Splitu u GKMM

 Sve ovo i više od toga možete vidjeti i na našem: Youtube kanalu "Hagioterapija Split"