Menu

U organizaciji Udruge Pro Homine Pula i Centra za hagioterapiju Split (uz podršku Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Ministarstva socijalne politike i mladih) održati će se ciklus predavanja iz hagioterapije i antropološke medicine kako slijedi:

1. Srijeda, 12. studeni 2014., Pazinski kolegij – klasična gimnazija, tribina MLADI I VRIJEDNOSTI u 18 sati
2. Četvrtak, 13. studeni 2014., Zajednica Talijana – Circolo u Puli – tribina JA OSOBA – DRAGOCJENO I VRIJEDNO BIĆE u 18 sati
3. Petak, 14. studeni 2014., Blok 11 – Centar u Medulinu – tribina JA OSOBA – DRAGOCJENO I VRIJEDNO BIĆE u 18 sati.

Hagioterapija kao znanstveno – istraživačka metoda i terapijskoa praksa antropološke medicine, bavi se upravo istraživanjem zakonitosti čovjekove duhovne duše, izranjenošću i terapijom njezinih boli i patnji. Temeljito proučava organizam duhovne duše, bol, uzrok i izvore patnje, oblike dijagnoze i terapijske pravce prema antropološkom zdravlju. Dok somatska medicina liječi biološku razinu, psihoterapija i psihijatrija psihološku dimenziju čovjeka, antropološka medicina i hagioterapija proučavaju to specifično duhovno područje čovjeka upravo zato što se oslanjaju na filozofsko – teološkim spoznajama i prirodno – znanstvenom istraživanju osobito kroz neuroznanosti i najnovija znanstvena dostignuća medicine, fizike, epigenetike i biologije.
Hagioterapija proučava antropološku dimenziju čovjeka kroz četiri područja djelovanja: antropologiju, patologiju, dijagnozu i terapiju. Antropologija proučava područje djelovanja duhovne duše, njezinu strukturu i organizam i zakonitosti bitka; patologija pak proučava zlo kao uzrok boli duhovne naravi i područja na kojima se ono očituje (egzistencijalno, bazično, organsko). Dijagnoza otkriva stvarno stanje patnje koje osoba simptomatski pokazuje i pronalazi izvore patnje i njihove uzroke, a terapija kroz transcendentale i zakonitosti bitka vodi u zdravlje kao projekt, kroz preventivnu, kurativno, istraživačko – razvojnu, makroterapijsku i mikroterapijsku hagioterapiju.
Utemeljitelj hagioterapije i antropološke medine je prof. dr. Tomislav Ivančić, jedan od najuglednijih hrvatskih teologa i teološko-filozofskih antropologa, a predavanja će voditi prof. Ana Perišić, hagioasistentica i mentorica iz Splita

predsjednica Pro Homine:
Dolores Biasiol Vojnić

Izvor: www.gradpula.com