Menu

Centar za hagioterapiju - Splitu suradnji sa SŠ "Jure Kaštelan" Omiš, OŠ "Josip Pupačić" - Omiš, OŠ "1. listopada 1942." Čišla i Centrom za socijalnu skrb - Omiš a uz podršku Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Ministarstva socijalne politike i mladih organizira tribinu na temu "Mladi i vrijednosti" s preporukom za: mlade, roditelje i stručne djelatnike (s područja prosvjete i sporta) koja će se održati u utorak, 03. prosinca s početkom u 19:00 sati u kongresnoj dvorani hotela "Plaža" u Omišu.

Voditelji tribine su:
mr.sc.dr. Silvana krnić, spec. psihijatar
Ana Perišić, voditeljica Centra za hagioterapiju - Split