Menu

CIRCOLO PULA, srijeda, 25. ožujak u 19 sati, predavač Ana Perišić
Pulska udruga Pro homine za hagioterapiju i antropološku medicinu djeluje s ciljem prevencije i liječenja ovisnosti, agresivnosti i drugih bolesti čovjekove duhovne dimenzije, u vidu edukacije u suradnji s državnim i drugim ustanovama osobito kod djece i mladih. Udruga surađuje s djelatnicima i ustanovama iz područja prosvjete, sporta, socijalne skrbi, zdravstva i pravosuđa. Kao znanstveno - istraživačka metoda i terapijska praksa antropološke medicine, hagioterapija se bavi upravo istraživanjem zakonitosti čovjekove duhovne duše, izranjenošću i terapijom njezinih boli i patnji. Dok somatska medicina liječi biološku razinu, psihoterapija i psihijatrija psihičku dimenziju čovjeka, antropološka medicina i hagioterapija proučavaju to specifično duhovno područje čovjeka upravo zato što se oslanjaju na filozofsko - teološke spoznaje i prirodno - znanstveno istraživanje osobito kroz neuroznanosti i najnovija znanstvena dostignuća medicine, fizike, epigenetike i biologije.

Prof. Ana Perišić koja će voditi tribinu NASTAVNIČKI POZIV - VRHUNSKO ZVANJE, namijenjenu nastavnicima, učiteljima i profesorima te ostalim stručnim djelatnicima koji rade s djecom i mladima, hagioasistentica je i mentorica iz Centra za hagioterapiju Split te autorica Priručnika za roditelje i stručne djelatnike iz prosvjete, socijalne skrbi, zdravstva i sporta „PRISTUP U RADU I SUŽIVOTU S DJECOM I MLADIMA“. Vrijednost priručnika ogleda se u njegovom praktičnom karakteru koji je potkrijepljen rezultatima hagioterapijskog rada na terenu u odgojno-obrazovnim ustanovama, s mladima i njihovim roditeljima, odgajateljima, profesorima, pedagozima, socijalnim radnicima, trenerima... Najbolji rezultati hagioterapije pokazali su se baš na polju educiranja djece i mladih o nužnosti življenja vrednota i na poticanje kako se izdići iznad problema i neprimjerenih obrazaca ponašanja svoje okoline ili članova obitelji.

Iz Priručnika: „Tema kojom se bavi priručnik obuhvaća smjernice za nadvladavanje uzroka ovisnosti i agresivnosti kod djece i mladih...prevencija kod mladih uključuje osvještavanje savjesti, bezuvjetnu ljubav i povjerenje, osvještavanje uma i intelekta te nužnost kreativnoga razvoja i stvaralaštva. Da bi mladi prihvatili zakonitosti koje slute u sebi, važno je duhovnu inteligenciju nanovo „probuditi“ u starijima. Jednostavno rečeno, zdrave odluke kao izbor naših mladih dolaze isključivo nakon pozitivnih promjena odraslih...Roditelji su najvažniji i najbliži pratitelji života svoje djece, ali ne mali učinak na njihov razvoj imaju odgojitelji, profesori, treneri i drugi pedagozi koji s njima rade u sklopu školovanja, socijalne skrbi ili slobodnih aktivnosti...“

Tijekom 2014. godine ova udruge organizirala je 14 tribina u Puli, Rovinju, Pazinu i Medulinu, a od toga dvije tribine za stručne djelatnike u prosvjeti, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi i sportu (Pula, Rovinj), tri tribine za roditelje osnovnoškolske djece (Pula i Rovinj), četiri tribine za studente i profesore Pulskog Sveučilišta. U 2015. godini nastavljaju hagioterapijski program s aktivnostima, tribinama i radionicama za djecu, mlade, studente, roditelje, nastavnike, profesore, stručne djelatnike, građanstvo i starije osobe. Rex

 

Izvor: http://www.regionalexpress.hr/site/more/tribina-nastavniki-poziv-vrhunsko-zvanje