Menu

"Centar za hagioterapiju - Split" organizira hagioterapijsku tribinu na temu: "Ljubav - poslanje žene" 14.02.2013. u 18:30 sati u dvorani dominikanskog samostana (Hrvojeva 2)

Ljubav poslanje žene