Menu

Caritas Dubrovačke biskupije i Centar za hagioterapiju – Split  pozivaju sve djelatnike Doma zdravlja Dubrovnik na tribinu 'Hagioterapijom do cjelovitog zdravlja čovjeka' u njihovoj organizaciji.

Tribina će se održati u prostorijama OB Dubrovnik u petak, 13. prosinca 2013. god. u 12 sati.

Voditeljice tribine bit će hagioaistentice prof. Lela Crnek (koja prati resor zdravstva, već tri godine eksperimentalno provodi hagioterapiju u ambulantama obiteljske medicine i sudjeluje, sa znanstvenim radovima, na međunarodnim simpozijima), mr.sc. dr. Maja Božić Šakić, spec. onkolog (liječnica KBC-a Split, članica županijskog odbora za palijativnu skrb) i dr. Marija Slavić, spec. pedijatar (liječnica Doma zdravlja Korčula).