Menu

Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima

 

Udruga "Pro homine" iz Pule i "Centar za hagioterapiju - Split" organiziraju hagioterapijsku tribinu za roditelje, stručne djelatnike iz područja prosvjete, socijalne skrbi, zdravstva i sporta: "Hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima". Predavanje će se održati 27. svibnja 2015. g u 19:30 sati, CIRCOLO - Zajednica Talijana Pula.

Okrugli stolol u Omišu - „Povjerenje – temelj obiteljske sigurnosti“

U organizaciji „Centra za hagioterapiju - Omiš" i „Centra za socijalnu skrb - Omiš“ 21. svibnja održati će se okrugli  stolol u  Omišu. 

Problemi s kojima se susreće obitelj današnjeg vremena ponukali su nas da u sklopu Projekta:
 organiziramo okrugle stolove na istoimenu temu. Projekt je podržan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša i Bračnog i obiteljskog savjetovališta SMN-e.
Cilj nam je ovim susretom potaknuti sve relevantne institucije, udruge civilnog društva i pojedince na promišljanje i donošenje zaključaka kako da, u našoj mikro sredini, zajednički pomognemo članovima obitelji  u prevenciji  mogućih rizičnih stanja i poremećaja ponašanja te terapijski doprinesemo da se isti ublaže ili potpuno uklone.
Svrha susreta je da iz znanja i prakse gostiju predavača i prisutnih sudionika potakne pojedinca na razvoj zdravih međuljudskih odnosa.
Okrugli stol će sadržavati dva bitna područja rasprave:
1. Prepoznavanje razloga nepovjerenja među ljudima, s naglaskom na članove obitelji.
2. Otkrivanje načine izlaska iz krize identiteta, narušene interpersonalnosti  te mogućnosti ozdravljanja čovjeka kao bića od drugoga i za drugoga, njegove osobnosti i ostvarenja cjelokupnog  života.

Okrugli stol u Omišu održat će se u četvrtak, 21. 5. 2015. u Gradskoj knjižnici u Omišu, s početkom u 13,30 sati.
Gosti su:
prof. Toni Maglica, socijalni pedagog Udruge "Most" i nastavni predavač  Filozofskog fakulteta u Splitu
dr. Anita Strujić - Vladanović, voditeljica Bračnog i obiteljskog savjetovališta SMN-e
Ana Bolanča Levačić, dipl. soci. radnica - načelnica Odjela tretmana i Tina Brzić, dipl.psihologinja - viša stručna savjetnica za tretman Zatvora u Splitu
prof. Stipe Mekinić, dogradonačelnik Grada Omiša 

Tribina u specialnoj bolnici "Biokovka" Makarska

"Centar za hagioterapiju - Split" u suradnji sa C.O.O. „Juraj Bonači„  organizira javnu tribinu pod nazivom: „Povjerenje – temelj sigurnosti„ u petak 08.05.2015. s početkom u 17,00 sati u TV sali Specijalne bolnice „ BIOKOVKA „ Makarska
Tribinu će održati voditeljica CHTS-a gđa. Ana Perišić
Kako se nositi s duševnim problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom (djeca i odrasli) te osobe koje su doživjele psihičke traume? Tribina je namijenjena svim dobnim skupinama, roditeljima stručnim djelatnicima.
Tribina se održava uz podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

Okrugli stol "Povjerenje – temelj obiteljske sigurnosti"

U organizaciji „Centra za hagioterapiju - Split“ i „Centra za hagioterapiju - Omiš“ 13. svibnja održati će se okrugli  stolol u Splitu.
Problemi s kojima se susreće obitelj današnjeg vremena ponukali su nas da u sklopu Projekta: „Povjerenje – temelj obiteljske sigurnosti“ organiziramo okrugle stolove na istoimenu temu. Projekt je podržan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša i Bračnog i obiteljskog savjetovališta SMN-e. 

Cilj nam je ovim susretom potaknuti sve relevantne institucije, udruge civilnog društva i pojedince na promišljanje i donošenje zaključaka kako da, u našoj mikro sredini, zajednički pomognemo članovima obitelji  u prevenciji  mogućih rizičnih stanja i poremećaja ponašanja te terapijski doprinesemo da se isti ublaže ili potpuno uklone.

Svrha susreta je da iz znanja i prakse gostiju predavača i prisutnih sudionika potakne pojedinca na razvoj zdravih međuljudskih odnosa.

Okrugli stol će sadržavati dva bitna područja rasprave:
1. Prepoznavanje razloga nepovjerenja među ljudima, s naglaskom na članove obitelji.
2. Otkrivanje načine izlaska iz krize identiteta, narušene interpersonalnosti  te mogućnosti ozdravljanja čovjeka kao bića od drugoga i za drugoga, njegove osobnosti i ostvarenja cjelokupnog  života.

Okrugli stol u Splitu održat će se u srijedu, 13. 5. 2015. u Bračnom i obiteljskom savjetovalištu SMN-e, Gundulićeva 5, s početkom u 19,30 sati.

Gosti su: prof. Miljenko Grabar, ravnatelj Doma za djecu "Maestral"
prof. Maja Lipanović, psihologinja CZSS-a Split, podružnica  Obiteljski  centar  
mr. sc. dr. Zdenka Rakuljić, spec. obiteljske i interne medicine
prof. Slavko  Jerončić, ravnatelj Caritasa SMN-e 

Tribina: Nastavnički poziv - vrhunsko zvanje

CIRCOLO PULA, srijeda, 25. ožujak u 19 sati, predavač Ana Perišić
Pulska udruga Pro homine za hagioterapiju i antropološku medicinu djeluje s ciljem prevencije i liječenja ovisnosti, agresivnosti i drugih bolesti čovjekove duhovne dimenzije, u vidu edukacije u suradnji s državnim i drugim ustanovama osobito kod djece i mladih. Udruga surađuje s djelatnicima i ustanovama iz područja prosvjete, sporta, socijalne skrbi, zdravstva i pravosuđa. Kao znanstveno - istraživačka metoda i terapijska praksa antropološke medicine, hagioterapija se bavi upravo istraživanjem zakonitosti čovjekove duhovne duše, izranjenošću i terapijom njezinih boli i patnji. Dok somatska medicina liječi biološku razinu, psihoterapija i psihijatrija psihičku dimenziju čovjeka, antropološka medicina i hagioterapija proučavaju to specifično duhovno područje čovjeka upravo zato što se oslanjaju na filozofsko - teološke spoznaje i prirodno - znanstveno istraživanje osobito kroz neuroznanosti i najnovija znanstvena dostignuća medicine, fizike, epigenetike i biologije.

Prof. Ana Perišić koja će voditi tribinu NASTAVNIČKI POZIV - VRHUNSKO ZVANJE, namijenjenu nastavnicima, učiteljima i profesorima te ostalim stručnim djelatnicima koji rade s djecom i mladima, hagioasistentica je i mentorica iz Centra za hagioterapiju Split te autorica Priručnika za roditelje i stručne djelatnike iz prosvjete, socijalne skrbi, zdravstva i sporta „PRISTUP U RADU I SUŽIVOTU S DJECOM I MLADIMA“. Vrijednost priručnika ogleda se u njegovom praktičnom karakteru koji je potkrijepljen rezultatima hagioterapijskog rada na terenu u odgojno-obrazovnim ustanovama, s mladima i njihovim roditeljima, odgajateljima, profesorima, pedagozima, socijalnim radnicima, trenerima... Najbolji rezultati hagioterapije pokazali su se baš na polju educiranja djece i mladih o nužnosti življenja vrednota i na poticanje kako se izdići iznad problema i neprimjerenih obrazaca ponašanja svoje okoline ili članova obitelji.

Iz Priručnika: „Tema kojom se bavi priručnik obuhvaća smjernice za nadvladavanje uzroka ovisnosti i agresivnosti kod djece i mladih...prevencija kod mladih uključuje osvještavanje savjesti, bezuvjetnu ljubav i povjerenje, osvještavanje uma i intelekta te nužnost kreativnoga razvoja i stvaralaštva. Da bi mladi prihvatili zakonitosti koje slute u sebi, važno je duhovnu inteligenciju nanovo „probuditi“ u starijima. Jednostavno rečeno, zdrave odluke kao izbor naših mladih dolaze isključivo nakon pozitivnih promjena odraslih...Roditelji su najvažniji i najbliži pratitelji života svoje djece, ali ne mali učinak na njihov razvoj imaju odgojitelji, profesori, treneri i drugi pedagozi koji s njima rade u sklopu školovanja, socijalne skrbi ili slobodnih aktivnosti...“

Tijekom 2014. godine ova udruge organizirala je 14 tribina u Puli, Rovinju, Pazinu i Medulinu, a od toga dvije tribine za stručne djelatnike u prosvjeti, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi i sportu (Pula, Rovinj), tri tribine za roditelje osnovnoškolske djece (Pula i Rovinj), četiri tribine za studente i profesore Pulskog Sveučilišta. U 2015. godini nastavljaju hagioterapijski program s aktivnostima, tribinama i radionicama za djecu, mlade, studente, roditelje, nastavnike, profesore, stručne djelatnike, građanstvo i starije osobe. Rex

 

Izvor: http://www.regionalexpress.hr/site/more/tribina-nastavniki-poziv-vrhunsko-zvanje