Menu

Projekte Centra za hagioterapiju - Split podržali su:
2010. / 2011.   Grad Split
2011. / 2012.   Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti
                       Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi
                       Grad Split
                       Splitsko-dalmatinska županija
2012. / 2013.   Ministarstvo zdravlja
                       Ministarstvo socijalne politike i mladih
                       Splitsko-dalmatinska županija
                       Ekumenska inicijativa žena
                       Caritas Dubrovačke biskupije (u sklopu projekta Grada Dubrovnika) 
2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Uz preporuku i suradnju s:
Gradom Šibenikom i Omišem, Centrima za socijalnu skrb Omiš, Dubrovnik, Korčula i Pazin, Županijskim centrom za rehabilitaciju ŠKŽ-e i ZŽ-e, Hrvatskim katoličkim liječničkim društvom i Hrvatskim društvom prosvjetnih djelatnika, Izdavačkom kućom „Alfa“ i Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta Zapadno-hercegovačke županije.

Ostale centre za hagioterapiju u RH, kroz projekte, podupirale su gradske uprave u: Zagrebu, Bjelovaru, Osijeku, Šibeniku, Slavonskom Brodu. CHT Slavonski Brod podržan je već niz godina od BPŽ-e, Ureda za suzbijanje zloporabe droga VRH kao i resornih ministarstava.

U posljednjih pet godina, Centar za hagioterapiju – Split surađivao je s dvadesetak osnovnih i srednjih škola, dva centra za rehabilitaciju, dječjim i odgojnim domom, centrima za socijalnu skrb, karitasom, obiteljskim savjetovalištima, dvjema bolnicama, zatvorima u Splitu i Dubrovniku, s uredima za prosvjetu i sport te socijalnu skrb i branitelje pri lokalnoj i županijskoj upravi cijele regije, s gradskim i znanstvenim knjižnicama te s desetak udruga i društava koje se bave djecom i mladima ili socijalno ugroženima.
U prostorima Centra (dodijeljenih od Grada Splita), tijekom 5 godina djelovanja, održano je oko 6000 individualnih susreta s oko 2000 hagiopacijenata. Održano je i 50-ak grupno-terapijskih susreta i radionica te oko 50 javnih tribina i još toliko susreta za učenike koji su održani u svrhu prevencije. Organizirano je i održano 20-ak stručnih skupova za djelatnike iz prosvjete, socijalne skrbi i zdravstva.

Izlaganja na kongresima socijalne skrbi i prosvjete, prof. Ana Perišić:
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika „Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad“, 11. – 13. listopada 2012., u Trogiru
Tema: Hagioterapijski pristup problemu starenja

2. Međunarodna znanstvena konferencija, Pedagogija, obrazovanje i nastava, 21. – 23. ožujka 2013., Mostar (BiH)
Tema: Mudrost – neizostavna komponenta odgoja i obrazovanja

Znanstveno-stručna međunarodna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju",10. – 12. listopada 2013., Sarajevo (BiH)
Tema: Put do vrhunskog zvanja

Izlaganja na kongresima medicine, dr. Drina Podobnik i prof. Lela Crnek (stručni skupovi na kojima su sudjelovali članovi iz drugih centara za hagioterapiju):
2. Hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, s međunarodnim sudjelovanjem "Kako medicinu usmjeriti čovjeku", 9. - 11. veljače 2012., Zagreb
Tema: Hagioterapija - izvor duhovnog zdravlja i put u cjelovito zdravlje čovjeka
Na istom kongresu: Božena Sučić, Sanea Mihaljević, Janja Perić i Anita Strujić-Vladanović  izložile su poster „Interpersonalni pristup u hagioterapiji“  

13.  kongres hrvatskog društva obiteljskih doktora, HDOD. -  HLZ, 03.–05. listopada 2013., Rovinj
      1.    Rad:  Hagioterapija - metoda antropološke medicine u postizanju cjelovitog zdravlja čovjeka
      2.    Rad :  Hagioterapija - put u cjelovito zdravlje čovjeka – prikaz slučajeva

1st International Congress of the International College of Person – centered Medicine, 07.–11. listopada  2013., Zagreb
Tema: Hagiotherapy in prevention and treatment of children's mental disorders in foster homes