Menu

U tablici br. 1 prikazani su izvori financiranja udruge "Centar za hagioterapiju - Split" u prve tri godina našeg postojanja, slijedi tablica br. 1

Izvori donacija za god.Trgovačka društva i građaniDržava kroz natječaje
2009. g. 122.269,70 0,00
2010. g. 145.400,00 37.500,00
2011. g. 103.350,44 82.624,27
Ukupno (kn) 371.020,14 120.124,27


U tablici br. 2 prikazana su naša "davanja državi" (PDV+doprinosi za plaće i ugovore na djelu) za prve tri godine u kn, slijedi tablica br. 2

Davanja državi za god.PDVDoprinosi za plaćeZa ugovore na djelu
2009. g. 114,06 47.714,62 0,00
2010. g. 4.072,70 45.776,64 3.738,57
2011. g. 3.488,63 45.193,44 4.735,99
Ukupno (kn) 7.675,39 138.684,70 8.474,56
Sveukupno "davanja državi" = 154.834,65 kn   (7.675,39+138.684,70+8.474,56)

Iz ove dvije tablice vidljivo je da je osim mnogih naših aktivnosti ( individualnih terapija, organiziranja tribina, radionica,...) naša udruga "u proračun" (Republici Hrvatskoj) u prve tri godine uplatila 34.710,38 kn više nego je "iz proračuna" dobila! (154.834,65 - 120.124,27 = 34.710,38)

Podatke pripremila knjigovođa Iva Milanko.