Menu

Centar za hagioterapiju – Split, kao udruga građana, osnovan je u prosincu 2008. godine, s ciljem pružanja antropološkog zdravlja pojedincu, obitelji i društvu.

Hagioterapija se provodi kroz uočavanje manjkavosti antropološkog zdravlja te posredovanje vrjednota – temelja  čovjekove egzistencije.

Dijagnosticirane manjkavosti očituju se u traumama, moralnim patnjama, konfliktima među osobama, ovisnostima, suicidalnim mislima, beznađu, depresiji i agresivnosti, kako kod odraslih tako i kod mlađih osoba.

Terapijski postupak obuhvaća: otkrivanje smisla čovjekovog života na antropološkoj razini, rehabilitiranje bazične sigurnosti, pomoć čovjeku do odluke za ono što ga čini osmišljenim, slobodnim i humanim, zatim oslobađanje od ovisnosti, suicidalnih misli, očaja i besmisla, tjeskobe i agresivnosti (ovisno o tome što čovjek uočava kao svoju patnju). Naposljetku mu se pomaže u izgrađivanju ispravne skale vrjednota i uspostavljanju uspješne interpersonalne komunikacije.

Centar pruža pomoć i u postupku liječenja psihosomatskih bolesti, ako se pacijent ne može nositi s patnjom zbog uspostavljene dijagnoze (kod kroničnih i neizlječivih bolesti).

Hagioterapija se ne bavi liječenjem tjelesnih i psihičkih simptoma boli nego otkriva čovjekov smisao i izvor postojanja, njegovu neponovljivu osobnost, posreduje mu zakonitosti dobra, istine, ljubavi, pravednosti, slobode, kreativnosti i drugih vrjednota i potiče ga na odluku da misli, čini, djeluje i očekuje dobro te da nadvladava narušene međuljudske odnose kroz praštanje i pokajanje.
Hagioterapija je dostupna svima, bez obzira na svjetonazor i vjeroispovijest.

Aktivni članovi, s pravom djelovanja:
Jelena Gudelj, dipl. iur., predsjednik Udruge
mr. sc. dr. Maja Božić Šakić, spec. onkologije i radioterapije, dopredsjednica Udruge i hagioasistentica
Ana Perišić, teologinja, nastavnica, dipl. ing., stručna voditeljica Centra (hagioasistent mentor; zaposlenik Udruge)
dr. Anita Strujić - Vladanović, obiteljski liječnik, teologinja i hagioasistentica
Lidija Kuzmanić, prof. i hagioasistentica
Damir Polić, dipl. ing. i hagioasistent
Marica Markulin, voditeljica administrativnih poslova Udruge
Ostali članovi (20-ak volontera) pružaju hagioterapijsku pomoć i potporu putem telefona, sudjeluju na javnim tribinama i stručnim skupovima kao supredavači te na grupno-terapijskim susretima kroz iskustva vlastite promjene ili u profesionalnom radu. Većina volontera po zvanju su: psiholozi, socijalni radnici, prosvjetni djelatnici, liječnici i pravnici. Svi su u postupku permanentne hagioterapijske izobrazbe i formacije.