Menu

Zamolba za financijsku potporu - donaciju

Poštovani!
Centar za hagioterapiju – Split je humanitarna udruga koja djeluje na području Republike Hrvatske s ciljem pružanja antropološkog zdravlja pojedincu, obitelji i društvu.

Hagioterapija se bavi istraživanjem zakonitosti čovjekove duhovne duše te izranjenošću i terapijom njezinih boli i patnji. Utemeljitelj metode je poznati hrvatski teolog dr. sc. Tomislav Ivančić, prof. emeritus.

Područje djelovanja Centra je u otkrivanju antropoloških boli koje se kod čovjeka očituju u traumama, moralnim patnjama, konfliktima među osobama, ovisnostima, suicidalnim mislima, beznađu, depresiji i agresivnosti. U Centru se radi s djecom, mladima i odraslima, bez obzira na svjetonazor i vjeroispovijest, kroz individualne i grupno-terapijske susrete te tribine i stručne seminare.

Hagioterapijski postupak obuhvaća: otkrivanje smisla čovjekovog života na antropološkoj razini, rehabilitiranje bazične sigurnosti, pomoć čovjeku do odluke za ono što ga čini osmišljenim, slobodnim i humanim. Čovjeka se oslobađa od stvarnih patnji kao što su: ovisnosti, suicidalne misli, očaj i besmisao, tjeskobe ili agresivnost. Pomaže mu se da  prihvati i vrjednuje svoju neponovljivu osobnost, da uđe u dobrotu, istinu i ljubav bitka kao temelja svoga postojanja te izgradi ispravnu skalu vrjednota i uspostavi uspješnu komunikaciju s ljudima iz svoga životnoga okruženja.

Svojim novčanim prilogom pomoći ćete da se što uspješnije ostvare ciljevi Centra, kroz pomaganje našim obiteljima, djeci, mladima, braniteljima i ostalima koji nam se svakodnevno obraćaju za pomoć.


Broj našeg računa je 2340009 – 1110364872 (ili IBAN: HR2623400091110364872) kod Privredne Banke Zagreb (PBZ)

Hvala za svaku potporu i podršku!

Vijeće Centra za hagioterapiju - Split


Zamolba u obliku za printanje (pdf)