Menu

Kao službeni početak hagioterapije bilježi se godina 1990. kada je osnovan Centar za duhovnu pomoć u Zagrebu. Proučavajući prvokršćanski katekumenat i osobito njegov treći dio, koji govori o ranjenosti čovjekove duhovne duše, te studirajući encikliku pape Ivana Pavla II. „Salvifici doloris“, prof. Ivančić postao je svjestan da postoje bolesti duhovne naravi koje nitko ne istražuje niti ih stručno liječi. Dok su u Centru za duhovnu pomoć djelatnici radili s pacijentima terapijski, profesor se posvetio istraživanju. Nakon četiri godine takvog rada i istraživanja započelo je školovanje stručnjaka za hagioterapiju (ime od 1994. g.), kako kod nas, tako i u inozemstvu. Školovanje hagioasistenata i pomoć hagiopacijentima te istraživački rad se nastavio do današnjeg dana.
Od 2008. godine održavaju se kontinuirani međunarodni studiji iz antropološke medicine i hagioterapije na kojima sudjeluju polaznici iz 23 svjetske zemlje. Svake godine (u srpnju mjesecu) prijavi se oko 500 osoba, od kojih je većina stranaca. Tako je hagioterapija postala jedan od najvrjednijih hrvatskih simbola i „brendova“.  
Da bi netko mogao raditi hagioterapijski, pokazalo se da je nužno iskustveno poznavati čovjekovu antropološku dimenziju kroz spomenutu permanentnu izobrazbu. Također je neophodno studirati filozofiju i teologiju te, po mogućnosti, medicinske znanosti. Studij iz antropološke medicine i hagioterapije, budućeg hagioasistenta, upoznaje sa zakonitostima duhovne duše, njezinom patologijom, dijagnostičkim postupcima i primjenom antropološke terapije. Osim izobrazbe, svaki aktivni i budući hagioasistent prolazi formaciju, kroz „rad na sebi“ i upoznavanje s primjerima iz prakse. 
Gradacija u izobrazbi i formaciji za hagioasistenta odvija se u nekoliko stupnjeva: eksperimentalni rad, oficijelni i profesionalni, do stupnja mentora.
Za znanstvenu i stručnu razinu hagioterapije odgovaran je njezin utemeljitelj prof. dr. T. Ivančić. Uz njega djeluje tim istražitelja i mentora osposobljenih za edukaciju, izobrazbu i formaciju budućih hagioasistenata i ostalih drugih stručnih djelatnika koji se žele upoznati sa zakonitostima čovjekove antropološke dimenzije.