Menu


29. siječnja 2019. god. u prostorima Centra za hagioterapiju - Split bilo je obilježavanje 10. godišnjice djelovanja CHTS-a. Na svečanosti između brojnih uzvanika bili su i Splitsko-dalmatinski župan gosp. Blaženko Boban, pročelnica upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita gđa. Magda Vrvilo, te brojni drugi uzvanici. Tom prilikom bio je i blagoslov naših novih prostora.

U nastavku je prigodno obraćanje predsjednice Centra za hagioterapiju - Split.

Poštovani,
povodom desetogodišnjice osnutka Centra za hagioterapiju – Split, kao udruge građana (prosinac 2008.), želja nam je informirati Vas o nama.
Centar djeluje s ciljem pružanje duhovno-antropološkog zdravlja pojedincu, obitelji i društvu.
Volontersko hagioterapijsko pružanje pomoći u gradu Splitu započelo je davne 1995. entuzijazmom nekolicine članova Zajednice „Molitve i Riječ“. 
Utemeljitelj hagioterapijske metode poznati je hrvatski teolog prof. dr. sc. Tomislav Ivančić.
Hagioterapijom čovjeka se oslobađa od patnji kao što su beznađe, besmisao, očaj te ovisnička ponašanja i sklonost agresivnosti. Čovjeku se pomaže da prihvati svoju neponovljivu osobnost, da prepozna i usvoji zakonitosti vrednota te u potpunosti razvije svoje sposobnosti, i na koncu da uspostavi uspješnu komunikaciju s ljudima iz svoga životnoga okruženja.
U Centru se radi s djecom, mladima, bračnim parovima, roditeljima, starijim i nemoćnim osobama, bez obzira na svjetonazor i vjeroispovijest, kroz individualne i grupno-terapijske susrete te tribine i stručne seminare.
U zadnjih 10 godina,  u Centru je pružena hagioterapijska pomoć i edukacija za više od 8.000 osoba, i to:
- individualnu  hagioterapiju  prošlo je oko 2.500 hagiopacijenata;
- grupno-terapijske susrete i radionice pohađalo je preko 3.500 potrebitih;
- putem tribina i okruglih stolova, s hagioterapijom i njezinim djelovanjem, upoznato je oko 2000      stručnih djelatnika (odgojitelja, nastavnika, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika i trenera);
- kroz medije (tiskovine, radio i tv emisije, te Internet), kao i javne tribine, informirali smo širu društvenu javnost o čovjekovoj duhovno-antropološkoj strukturi, patnjama koje proživljava suvremeni čovjek te mogućnostima nadvladavanja egzistencijalnog straha, besmisla života, narušenih međuljudskih odnosa, raznih poremećaja ponašanja, nemoći da prihvati teške životne situacija i dr.
Kroz 10 godina surađivali smo s:
Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvom socijalne politike i mladih, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Zatvorom u Splitu, Splitsko – dalmatinskom županijom, Gradskim upravama Splita i Omiša, Ekumenskom  inicijativom žena, Caritasom Dubrovačke biskupije, Kliničko bolničkim centrom Split, Bračno obiteljskim savjetovalištem  SMN, s nekolicinom Centara za socijalnu skrb, odgojno obrazovnim ustanovama, fakultetima te desecima  osnovnih i srednjih škola na području  Splitsko – dalmatinske županije i diljem Republike Hrvatske.
Osobe koje pružaju hagioterapijsku pomoć su tzv. hagioasistenti, a po zanimanju su prosvjetni djelatnici, psiholozi, liječnici, soci. radnici, pravnici i dr. 
Sjedište Udruge je na adresi : Poljička cesta 13 u Splitu, a prostori  su dodijeljeni na korištenje od Grada Splita.
Prihodi Centra vezani su za projekte i donacije privatnih i pravnih osoba, međutim ta sredstva dostatna su samo za organiziranje najnužnijih tekućih aktivnosti. Volonterski entuzijazam ono je što nas održava!

predsjednica Centra
Jelena Gudelj, dipl. pravnica

Split, 21. siječnja 2019. god.