Menu

Od 01. siječnja 2023 god. novo vrijeme telefonskog dežurstva je:
srijeda 19-21 h
četvrtak 16-18 h
subota 19-21 h
nedjelja 19-21 h
U ostalo vrijeme ostavite glasovnu poruku i svoj kontakt, mi ćemo vam se javiti.
A možete doći i srijedom u 19:30 na hagioterapijsku grupu  u naše prostore - Poljička 13.