Menu

10.09.2012.

Na početku nove školske godine djelatnicima OŠ Tučepi predavanje o hagioterapiji održala je profesorica i hagioasistentica iz Centra za hagioterapiju – Split Ana Perišić. Hagioterapija je izvorni hrvatski model pružanja duhovne pomoći, a razvio ju je dr. Tomislav Ivančić, prof. Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je i primjenjuje u svom radu.
Namijenjena je svim članovima društvene zajednice, kako odraslima tako i djeci, a bavi se duhovnim područjem čovjeka. U osnovi joj je čovjekov razvoj i najvažnije vrednote kao što su ljubav, vjera, povjerenje... Ona je posebna metoda u istraživanju ranjivosti, trauma i bolesti duše te terapije za pomoć istoj. U središtu joj je čovjek kao temeljno i slobodno biće čiju psihu i tijelo prožima duh. Terapija bi trebala motivirati svakoga da poželi činiti dobro, da vjeruje u ljubav i sve pozitivne vrijednosti. Najkraće rečeno, djelovanje treba usmjeriti na suprotno od lošega.
U radu s djecom vrlo je važno poticati talent i kreativnost na način da dijete shvati da je kao osoba vrijedno. Postavlja se i pitanje smisla djetetovog života. Njemu je potrebno puno ljubavi, strpljenja, razumijevanja i svih ostalih pozitivnih vrijednosti koje će mu pomoći da postane cjelovita ličnost, ali i da sebe prihvati kao vrijedno biće. U radu s djecom učitelji iz odgoja ne bi trebali isključiti ljubav, ali treba znati i to da odgoj ne može zamijeniti ljubav.

Poruka koja je cijelo vrijeme «lebdjela u zraku» je - LIJEPO JE ŠTO POSTOJIŠ!

Izvor: www.os-tucepi.skole.hr
Autor: Renata Josipović, Lolita Pašalić