Menu

Održana tribina pod nazivom "Uvod u antropološku medicinu"

26.10.2012. Prozor
 Prof. Ana Perišić, ravnateljica Centra za hagioterapiju Split, iznijela je promišljanja i podatke vezane za Antropološku medicinu i Hagioterapiju

U petak, 26. listopada, u organizaciji Doma zdravlja Rama i pomoć župe Presvetog Srca Isusova Prozor, upriličena je tribina pod nazivnom „Uvod u antropološku medicinu“ koja je prvotno bila namijenjena zdravstvenim djelatnicima.

U radnom dijelu tribine, nazočnima se obratila prof. Ana Perišić, ravnateljica Centra za hagioterapiju Split, koja je u stručnom predavanju iznijela promišljanja i podatke vezane za Antropološku medicinu i Hagioterapiju. U nastavku tribine nazočnima se obratila i pedijatrica Doma zdravlja Korčula, dr. Marija Slavić, koja je iznijela osobno svjedočanstvo i svoje promišljanje o gore navedenoj temi. Program tribine završen je prigodnim druženjem, a potom je za pozvane djelatnike i same predavačice upriličena svečana večera u Motelu Rama u Prozoru.

Hagioterapija u radu s mladima

23.10.2012. Biograd.
 U organizaciji društva Naša djeca i osnovne škole Biograd održana je u holu škole javna tribina na temu: "Hagioterapija u radu s mladima"
. Valja ovom prigodom napomenuti da se Hagioterapija temelji na prirodnom moralnom zakonu i zato je ona znanstvena, univerzalna za svakog čovjeka, jer svi ljudi imaju savjest i svima je jasno da dobro treba činiti, a zlo izbjegavati. Poznato je također da se ona temelji na spoznajama i dostignućima drugih znanosti teologije, filozofije, psihologije, neuroznanosti, psihijatrije i biologije, te je njezin smisao znanstveno istraživanje čovjekove duhovne duše, uzroka i izvora boli i patnje, mogućnosti dijagnosticiranja i putova posredovanja duhovnog zdravlja i slično.

Danas je sve više u primjeni pa se održavaju brojni prigodni seminari i predavanja kako njezine metode primijeniti u svakodnevnom životu i radu, a kako bi one doprinijele sveukupnom kvalitetnijem življenju. Predavačica Ana Perišić voditeljica Centra za hagioterapiju u Splitu kazala nam je - Dugogodišnja sam prosvjetna djelatnica, a niz godina radila sam u sustavu Socijalne skrbi s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s poremećajem ponašanja, a uz to sam i teolog. Tako da tu paralelu između teologije, filozofije, pedagogije i socijalnog područja života osoba u potrebi dobro poznajem. Ova tema Hagioterapijski pristup u radu s djecom i mladima prvenstveno nosi jednu poruku odraslima.

U prvom redu kako prepoznati zakonitosti duha, mogućnost neizmjernog razvoja i ostvarenja svojih vlastitih talenata i originalnosti, te kako se pripremati na jedan novi način u radu s djecom. Ne da to bude opterećenje prosvjetnim djelatnicima već rasterećenje. Ono što smatramo nužnim je da uz osnovne pedagoške metode odrasla osoba koja dolazi među djecu prepoznaje originalnost i specifičnost, kako svoju tako i onu koju to dijete nosi. Zakonitosti duha su sloboda od prostora i vremena, svijest o vlastitoj vrijednosti i slobodna odluka. Jednako tako ukoliko se radi o poremećajima ponašanja, agresivnosti, depresivnim stanjima i nemoći da se dijete izrazi, kako da ono unatoč poteškoćama i teretu gradiva koji se mora izložiti tu svoju osobnost izgradi, kako da ga rastereti bolne savjesti jer ona može biti višestruko ranjena i slično. Dakle, duhovno zdravlje je zapravo razvoj i na to je upućena škola i kroz taj rad i nova saznanja oni mogu preventivno djelovati, prepoznati određenu situaciju kod djeteta i pomoći mu da ju prebrodi, kazala je između ostalog Ana Perišić. Dodala je pri tom da uskoro izlazi i priručnik o rezultatima rada i iskustvima u protekle tri godine, koja su pokazala vrlo kvalitetne pomake na tom planu, te bi mogla mnogima biti od koristi.

Nakon predavanja o načinima primjene hagioterapije i njezinim učincima u radu s djecom, nazočni učitelji i nastavnici te roditelji djece željeli su doznati više, te su postavljali brojna pitanja o primjenjivim metodama rada po principu hagioterapije u svakodnevnom životu i praksi.

www.biogradnamoru.hr

Predavanje djelatnicima OŠ Tučepi: "Hagioterapijski pristupu radu i suživotu s djecom i mladima"

10.09.2012.

Na početku nove školske godine djelatnicima OŠ Tučepi predavanje o hagioterapiji održala je profesorica i hagioasistentica iz Centra za hagioterapiju – Split Ana Perišić. Hagioterapija je izvorni hrvatski model pružanja duhovne pomoći, a razvio ju je dr. Tomislav Ivančić, prof. Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je i primjenjuje u svom radu.
Namijenjena je svim članovima društvene zajednice, kako odraslima tako i djeci, a bavi se duhovnim područjem čovjeka. U osnovi joj je čovjekov razvoj i najvažnije vrednote kao što su ljubav, vjera, povjerenje... Ona je posebna metoda u istraživanju ranjivosti, trauma i bolesti duše te terapije za pomoć istoj. U središtu joj je čovjek kao temeljno i slobodno biće čiju psihu i tijelo prožima duh. Terapija bi trebala motivirati svakoga da poželi činiti dobro, da vjeruje u ljubav i sve pozitivne vrijednosti. Najkraće rečeno, djelovanje treba usmjeriti na suprotno od lošega.
U radu s djecom vrlo je važno poticati talent i kreativnost na način da dijete shvati da je kao osoba vrijedno. Postavlja se i pitanje smisla djetetovog života. Njemu je potrebno puno ljubavi, strpljenja, razumijevanja i svih ostalih pozitivnih vrijednosti koje će mu pomoći da postane cjelovita ličnost, ali i da sebe prihvati kao vrijedno biće. U radu s djecom učitelji iz odgoja ne bi trebali isključiti ljubav, ali treba znati i to da odgoj ne može zamijeniti ljubav.

Poruka koja je cijelo vrijeme «lebdjela u zraku» je - LIJEPO JE ŠTO POSTOJIŠ!

Izvor: www.os-tucepi.skole.hr
Autor: Renata Josipović, Lolita Pašalić

Prevencija ovisnosti hagioterapijskom metodom

Ana Perišić03.10.2012. Omiš.
 Učiteljica i učenici  Osnovne škole Josip Pupačić u Omišu o predavanju prof. Ane Perišić, voditeljice Centra za hagioterapiju - Split

U okviru tema školskog kurikuluma (Kako reći NE, Posljedice zlouporabe sredstava ovisnosti, Opasnost sportskih kladionica, Ovisnost o internetskim igricama, Ovisnost o opijatima) i sve veće ugroženosti razvoja mladih ljudi, Ana Perišić, voditeljica Hagioterapijskog centra u Splitu održala je predavanje i radionicu na temu Prevencija ovisnosti hagioterapijskom metodom.
Na predavanju i radionicama sudjelovali su učenici šestog, sedmog i osmog razreda. Po hagioterapijskom načelu da je temeljna borba protiv ovisništva na razini duha i egzistencije (usp. „Ovisnost i sloboda“ T. Ivančić) te da je uz psihosomatski i socijalni aspekt potrebno obuhvatiti i duhovni (nije istovjetan s religioznim) da bi čovjek cjelovito ozdravio, hagioasistentica je učenicima približila da izlaz iz ovisnosti treba početi iz središta osobe, iz njegove duhovne dimenzije, gdje je sloboda.
Učenici su živo i aktivno sudjelovali, progovorili o svojim čežnjama, iskustvima, željama i strahovima te postavljali pregršt pitanja. Hagioasistentica im je na neposredan, topao, duhovit i zanimljiv način osvijestila da su dragocjena i vrijedna bića, jedinstvena i neponovljiva, posebna i originalna. Nakon radionice učenici su zadovoljno i osmijehom zaključili kako žele upoznati i prihvatiti sebe, prepoznati i probuditi svoje talente, originalnost i kreativnost te raditi na izgradnji svojih sposobnosti. Ana im je uspješno približila prave vrijednosti i ukazala na put u slobodu kroz pozitivno ostvarivanje i odlučivanjem za dobro. Učenici su pokazali znatiželju i volju za daljnjom suradnjom.
Zahvaljujemo Ani Perišić na njezinom odazivu u nadi da će biti još ovakvih potrebnih, poučnih, kvalitetnih i pozitivnih susreta.
Đurđica Erić, učiteljica hrvatskog jezika

SPOZNAJA O NAMA
Kad je Ana došla u školu, nismo baš bili oduševljeni jer je došla u vrijeme našeg najdražeg predmeta povijesti. Sjeli smo u polukrug oko nje. Srdačno nam se predstavila i kroz razgovor smo se upoznali. Razgovorom nas je navela da se upitamo tko smo mi zapravo. Govorila nam je kako je svatko od nas jedno nezamjenjivo, dragocjeno i neponovljivo biće. Nakon toga nas je upitala tko je nas nama darovao. Rekla nam je kako smo stvoreni iz beskrajne ljubavi, da smo stvoreni u neku svrhu i da nam je Bog iz ljubavi dao talente i sposobnosti za koje moramo pustiti da se ostvare. Rekla nam je da prihvatimo sebe jer smo mi ono najbolje što imamo. Pitala nas je jesmo li spremni sve uložiti da bismo se potpuno ostvarili. O tome nam je puno govorila. Govorila nam je kako se možemo preispitivati i odlučivati za svoju životnu viziju i sposobnosti jer to neće nitko umjesto nas, moramo ustrajati i ne odustajati od sebe i svojih želja. Na kraju nam je naglasila da uspijevaju samo oni koji ustraju suprotno od struje svijeta jer on često nudi lagodna rješenja. Iz svega ovoga sam zaključila da je uistinu lijepo što postojim baš ja.
Anica Topić, učenica

SUSRET S ANOM
Nastavnica nam je najavila da ćemo imati predavanje i radionicu. Mislila sam da će to biti nešto dosadno, ali sam se prevarila. Od Ane čuli smo puno toga, ali mi je najuočljivija bila rečenica da je čovjek jedinstven i neponovljiv. Iskreno, to mi je malo čudno zvučalo. Cijeli dan mi se ta rečenica vrtjela po glavi. Kad sam dobro razmislila o tome, shvatila sam što nam je htjela reći.
Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. Podario mu je život i tako ga učinio jedinstvenim. Stvorio ga je kao misaono biće tako da sam može odlučivati hoće li izabrati dobro ili zlo. Najviše sam joj zahvalna jer sam spoznala da je život Božji dar.
Magdalena Šarac, učenica

www.os-jpupacic-omis.skole.hr

Predavanje o hagioterapiji u Orebiću

19.06.2012. Orebić.
 Prof. Ana Perišić, stalni zaposlenik centra za hagioterapiju - Split (CHTS), održala je u župnoj dvorani u Orebiću predavanje o hagioterapiji, tj. o duhovnom zdravlju. Okupljenim ženama, različite životne dobi, predavačica je posebno naglasila kako „u cilju postizanja duhovnog zdravlja hagioterapija polazi od prirodnoga moralnog zakona, upisanog u svakog čovjeka. Njezin cilj je da čovjeka dovede do toga da živi prema moralno-etičkim načelima. Naime ako ne živi prema tim načelima, odnosno čini zlo, narušava se njegov odnos prema sebi, drugima i Bogu te se oštećuje njegovo duhovno zdravlje. Hagioterapijom se to zdravlje ponovno uspostavlja i to primjenom puta mudrosti (via sapientiae), puta morala (via moralis), puta transcendencije (via transcendentiae) i teološkim putem (via theologica), unutar kojeg postoje: put bezuvjetne Božje ljubavi, put povjerenja, put pomirenja, put oslobođenja od zla i odluke za dobro i put milosti.“

Iz predavanja, koje je trajalo nepuna dva sata, moglo se također, prema riječima prof. Perišić zaključiti da je osnovni „cilj hagioterapije usmjerenje, da se u životu prihvate i primjenjuju moralne i etičke vrednote, koje doprinose rješavanju konflikata, poboljšanju komunikacije i međuljudskih odnosa. Hagioterapijom se također postiže duhovno zdravlje pa se duhovno zdrava osoba lakše odlučuje za humano, moralno, kreativno i osmišljeno djelovanje. Sposobna je pronaći životni smisao i cilj, komunicirati sa svim ljudima te tako stvarati zajedništvo, povjerenje, dijalog, ekumenizam i suradnju. Tako ima izgrađenu ispravnu ljestvicu vrednota i moralnu sigurnost, okrenuta je dobru i sposobna za rješavanje životnih kriza te angažiranje u društvu. Osposobljava se za samopomoć i pomoć drugima, pridonosi duhovnomu zdravlju vlastite obitelji, a time u konačnici i duhovnoj obnovi društva.“